สถานที่ท่องเที่ยว  

อ.บางคล้า

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเมื่อปี 2531 เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับชัยชนะในการสู้รบกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ และได้พักทับรวบรวมพลเพื่อเดินทัพมุ่งหน้าต่อไปยังชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ชุมชนดั้งเดิมอันเป็นบรรพบุรุษที่นี้เคยมีส่วนร่วมในกองทัพของพระเจ้าตากสิน พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นเสี้ยวหนึ่งของการกู้ชาติ

          
วัดโพธิ์บางคล้า
อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรากบินทร์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าอำเภอบางคล้าอีก 6 กิโลเมตร ผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราว พ.ศ. 2310 - 2315 เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่เคยใช้บริเวณนี้เป็นที่พักทัพในคราวเดินทัพเพื่อกอบกู้เอกราช ปัจจุบันมีวิหารเก่าเหลืออยู่หลังหนึ่ง รูปทรงจตุรมุข ภายในมีพระพุทธรูปปรางไสยาสน์ วิหารหลังนี้บูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2485 ได้เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องเกล็ดเต่าสีเขียว และปี 2541 ได้ซ่อมหลังคาโครงสร้างใหม่ทั้งหมด เพื่อเสริมความแข็งแรง นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมี ค้างคาวแม่ไก่ จำนวนมากเกาะอยู่ตามต้นไม้ ปีกสีดำ หน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอก จมูกและใบหูเล็ก ตาโต ขนสีน้ำตาลแกมแดง อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่

         
 วัดแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณตลาดบางคล้า มีพระอุโบสถที่งดงาม เป็นศิลปะแบบไทยผสมจีน มีรูปบั้นยักษ์ ข้างโบสถ์ ไม่ปรากฎว่าสร้างในปีใด ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยกทัพไปตีเขมร เดินทัพมาสว่างบริเวณนี้ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้และขนานนามว่า "วัดแจ้ง"

          อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้(คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ หลังจากที่พระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ได้ปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินได้รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและพักทัพบริเวณนี้ ได้สร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะแต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลายเมื่อประมาณ พ.ศ.2491 ต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นมาใหม่บริเวณเดิม

          หมู่บ้านน้ำตาลสด ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่ม ชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสด จากต้นตาลโตนด โดยเกษตรในแบบดั้งเดิม เริ่มต้นด้วยการปีนต้นตาลสูงระฟ้าเพื่อรองน้ำตาล ต่อด้วยขบวนการต้มน้ำตาลสด ทำน้ำตาลปึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า โทร. 038-541003

          ที่พักแรม
          
1. บางคล้ารีสอร์ท โทร.0-3854-2138

           2. โรงแรมบ้านสบาย โทร.0-3854-1234

           3. เกาะลัดรีสอร์ท โทร. 085-399-5542

          ร้านอาหาร
         
1. ครัวบางคล้า โทร.0-3854-1580

          2. ร้านอาหารแม่น้ำ โทร. 0-3854-1909

          3. ร้านเถ้าแก่ซื้อ โทร.0-3854-1020

          4. สเต็กบางคล้า โทร.0-3854-2138

          สินค้า OTOP
          1.   มะม่วง นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล
               กลุ่มทำสวนสาวชะโงก 121 ม.3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.01-9389097
          2.   แปรรูปเนื้อสุกร
               กลุ่มสตรี  58 ม.4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3858-3014
          3.   ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั๊ว
               นายเชาวลิต ตันคงคารัตน์  40 ถ.บางคล้า - แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3854-1034
          4.   ขนมเปี๊ยะอึ้งมุ่ยเส็ง
               59 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3854-1165
          5.   มีเบอเกอรี่
               นางบุญมี ศรีสุข  78 ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3882-7320
          6.   หมวกกุ้ยเล้ย นางประดับ เกลี้ยงเกลา
                36/1 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3882-5360
          7.    แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นางบุญมี ศรีสุข
                2/4 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0-3882-5308

           วัดโพธิ์บางคล้า อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3121 เข้าตัวอำเภอบางคล้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านศาลเจ้าตากสินมหาราชแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร ที่วัดโพธิ์บางคล้ายังมีค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ ค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่มีปีกสีดำ หน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือ มีจมูกและใบหูเล็ก ตาใหญ่ ขนสีน้ำตาลแกมแดง ในเวลากลางวันจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะกิ่งไม้ห้อยหัวลงมา ยามพลบค่ำก็จะออกบินไปหากิน หากล่องเรือชมทัศนียภาพตามลำน้ำบางปะกงจะผ่านวัดนี้นักท่องเที่ยวสามารถแวะขึ้นชมวัดได้จากท่าน้ำของวัด

           วัดแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณตลาดบางคล้า มีพระอุโบสถที่งดงาม เป็นศิลปแบบไทยผสมจีน มีรูปปั้นยักษ์ข้างโบสถ์ ไม่ปรากฎว่าสร้างในปีใด ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกทัพไปตีเขมร พระองค์เดินทัพมาจนสว่างที่บริเวณนี้ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้และขนานนามว่า “ วัดแจ้ง ”

           อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ หลังจากที่พระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและได้พักทัพบริเวณนี้ พระองค์จึงสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับพม่า แต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลายเมื่อประมาณพ.ศ.2491 ต่อมามีการสร้างพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะอนุสรณ์หรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์ริมแม่น้ำซึ่งจะสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้าม

           ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับชัยชนะในการสู้รบกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ ทรงใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านในการกอบกู้เอกราช หลังเหตุการณ์เสียกรุง เล่ากันว่าก่อนหน้านั้น สถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์อนุสรณ์ชัยชนะของพระองค์คราวสู้รบกับพม่าในบริเวณนี้ ภายหลังเจดีย์ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2484 โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงเล่าเรื่องราวสืบต่อกันมา และได้สร้างศาลพร้อมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนี้ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531

           สวนมะม่วง ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดคือ อำเภอบางคล้าและอำเภอแปลงยาว มะม่วงที่นิยมปลูกได้แก่ แรด เขียวเสวยน้ำดอกไม้ เจ้าคุณทิพย์ และทองดำ เป็นต้น มะม่วงจะเริ่มออกในเดือนมีนาคม ทางจังหวัดได้จัดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจจะเที่ยวชมสวนมะม่วง ติดต่อคุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานชมรมสวนมะม่วงฉะเชิงเทราหรือที่สำนักเกษตรอำเภอบางคล้าโทร. 0 3854 1003